MİGY Eğitim Sistemi Nedir

 

Çocuklara sağlanan özgür ortam sayesinde, bilgiyi analiz etmeleri, yorumlamaları ve somuta dönüştürmelerini kapsayan bir eğitim sistemidir. MİGY eğitim sistemi çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal, dil alanındaki gelişimini arttırmaya yöneliktir.

MİGY eğitiminde çocuk derinlemesine düşünme yaparak, yorum yapma becerisini, durumlar ile ilgili özümsemeler çıkarabilmesini amaçlar. Çocuğun hem potansiyelini hem kapasitesini kullanarak onun aktif olması sağlanır. Bütün çocuklar aynı potansiyele, aynı hazır bulunuşluğa ve aynı meraka sahiptir. MİGY eğitimi, yaratıcı problem çözümünde etkin olmayı ve gerekli olan fırsatları yaratmayı destekler.